Publisert 14.08.18

Carlsenkvartalet er et nytt spennende byutviklingsprosjekt Malme Eiendomsutvikling AS er involvert i. Reguleringsområdet som er på hele 24 dekar eies av Sandefjord kommune, hvorav Malme Eiendomsutvikling AS (tidligere H. Carlsen Eiendom Holding AS) fester rundt halvparten - en avtale som går tilbake til H. Carlsen Trelasts tid på Brygga.

Med oss på byutviklingsprosjektet har vi fått Hjertnes Eiendom AS, og sammen stiftet vi i 2015 selskapet Carlsen Kvartalet AS med en eierandel på 50/50 prosent. Selskapet har fått i oppdrag av Sandefjord kommune å foreslå utvikling av kvartalet, noe som innebærer et stort byutviklingsgrep med bl.a. omlegging av fylkesveien. Kommunen har ikke påtatt seg noe juridisk plikt til å delfinansiere omlegging av fylkesveien eller bygge ny kaifront, men går lang i å signalisere vilje til å bli med på et spleiselag. Når det foreligger ny rettskraftig reguleringsplan for området, har Carlsen Kvartalet AS rett, men ingen plikt til å kjøpe kommunens eiendommer på området til markedspris i henhold til takst.

Reguleringsarbeidet er igangsatt

Carlsen Kvartalet AS har engasjert Spir Arkitekter i Sandefjord til å utarbeide et reguleringsforslag. Dette planforslaget er nå til behandling hos kommunen. En samlet godkjent plan for Carlsenkvartalet forventes å foreligge i første halvdel av 2019.

Bilfri kaifront ved å flytte veien nordover

I forslaget flyttes veistrekningen mellom Tollbugata og fiskehandler Berggren lenger nord enn i dag, tvers gjennom den gamle trelasthandelen. Ved å legge trafikken i bakkant av boligene vil man få en helt ny og anvendelig front mot sjøsiden – en bilfri kaifront som hele byens befolkning kan nyte godt av. Dialogen med Statens vegvesen har dratt ut i tid, og alle detaljer rundt omleggingen er ikke avklart ennå.

Et hyggelig bryggemiljø

Dagens kvartal ser ikke særlig pent ut, og skal etter planen jevnes med jorden til fordel for en ny arkitektonisk tiltrekkende minibydel. Planene er omfattende og prosjektet rommer omkring 70 leiligheter i ulike størrelser og omkring 700 kvadratmeter næringslokaler fordelt på flere bygninger med godt med luft i mellom. Målet er å fylle næringslokalene med restauranter og minglesteder på bakkeplan for å skape et hyggelig bryggemiljø samtidig som det kompletterer «lysløypa» langs bryggekanten mellom La Scala og Brygga 11.

Et attraktivt og sentralt boområde

Carlsenkvartalet blir et attraktivt boområde, så nært sentrum som det er mulig å komme når du samtidig vil være ved bryggekanten.

I lommen mellom den nye planlagte veien og den gamle bebyggelsen i Bjergataområdet er det planlagt lav trehusbebyggelse med saltak. Dette vil skape en myk og glidende overgang fra den planlagte mer moderne bebyggelsen ved sjøfronten mot den eksisterende eldre bebyggelsen. Denne trehusbebyggelsen vil bestå av fem hus med til sammen 14-18 leiligheter i andre og tredje etasje med parkering på bakkeplan. Byggene vil ha samme høyde som det største bolighuset vis-à vis i Thaulows gate, og vil bedre balansen i gaten ved at den får bebyggelse på begge sider.

Et høyhus på åtte etasjer reiser seg mot Museumsgata. De to øverste etasjene blir tilbaketrukket for å hindre at bygget skal fremstå ruvende i by- og bryggemiljøet. Deretter trappes bebyggelsen kraftig ned i fire atskilte bygg ned mot bryggekanten for å gi beboerne i høyhuset lys og luft. Disse fire får fire-seks etasjer, og vider seg mot et felles bryggeanlegg for byen. Størrelsen på enhetene er ikke avklart, men det blir til sammen omkring 55 romslige leiligheter. Parkering til leilighetene blir på bakkenivå med innkjøring vis-à-vis Thor Dahl-bygget. De nevnte næringsarealene som vil huse ulike former for mingleplasser blir plassert i to av bygningene nærmest bryggekanten.

Materialvalg og ferdigstillelse

På tegningene som presenteres er bygningene mot sjøsiden hvite og husene i Thaulows gate grå. Slik blir det nok ikke i virkeligheten. Foreløpig er planene reguleringsforslag og valg av utvendige og innvendige materialer og farger er ennå ikke tatt. Dette vil sees på senere i prosessen.

Vi styrer mot en grave- og salgsstart i 2020, og mulig innflytting kan bli 2022. Vi gleder oss til en spennende prosess som bidrar til å utforme en viktig del av byområdet.

 

Denne artikkelen inneholder utdrag fra https://www.sb.no/carlsenkvartalet/hjertnes-eiendom/carlsen-eiendom/dagens-kvartal-skal-jevnes-med-jorda-om-fire-fem-ar-ser-det-slik-ut-pa-brygga/s/5-73-631406