📅 fredag 17. august, 2018
Illustrasjon av byutvikling på Brygga i Sandefjord

Planforslag levert kommunen

Carlsen Kvartalet AS har engasjert Spir Arkitekter i Sandefjord til å utarbeide et reguleringsforslag. Dette planforslaget er nå til behandling hos kommunen. En samlet godkjent plan forventes å foreligge første halvdel av 2019.

📅 onsdag 10. januar, 2018
Bilde av husene i Thaulows gate

Da starter reguleringsarbeidet

I dag har Carlsen Kvartalet AS sendt ut varsel om igangsetting av reguleringsarbeid til naboer og berørte, og invitert til informasjonsmøte i Sandefjord rådhus torsdag 1. februar. Frist for merknader til varselet er satt til 16. februar 18.

Til toppen