Utsikten til et enklere liv

Utsikten Strømdal er et spennende boligprosjekt vi har under planlegging. Her vil det bli lagt ekstra stor vekt på det gode og enkle liv, med hensiktsmessige og åpne planløsninger som skaper gode boforhold og uteplasser.

Eksteriørmessig ser vi for oss et moderne formspråk med mye glass, og hjørner som løses opp av romslige terrasser og balkonger. Dette bidrar til å danne harmoniske former der proporsjoner og fasader spiller på lag med omgivelsene.

Informasjon

Salgsstart
Under planlegging
Byggestart
Under planlegging
Ferdigstillelse
Under planlegging
Illustrasjonene er under utvikling. Korrekte illustrasjoner blir utviklet senere i prosjekteringen.

Boligprosjektet er for tiden er på tegnebrettet.

Gode lys- og utsiktsforhold

Herfra har man mulighet til å se utover Falkumelva, villabebyggelsen i Falkumområdet og Skien sentrum med åsene mot Siljan som bakgrunnsteppe. Det blir lagt vekt på romslige leiligheter med private balkonger og terrasser. Byggenes plassering på tomta gir gode solforhold på uteplassene – og rundt bygningene vil det gjøres bevisste og formålstjenlige valg for et praktisk og delikat ytre.

Beliggenhet, parkering og eierform

Boligene vil få en sentral plassering i Skogliveien 14-16 på Gulset, Skiens største bydel vest for bykjernen. For å få god kontakt med det skrånede terrenget vil det bli brukt støttemur for å ta opp høydeforskjellene mot Skogliveien på oversiden og de lavere liggende eiendommene nedenfor.

Fra Utsikten Strømdal blir det 10 minutters rusletur ned til dagligvarebutikk og det øvrige forretningstilbudet på Myren. Innenfor en radius på 20 minutters gange ligger Gulsetmarka, Odd stadion, Skien sentrum og sykehuset i Telemark. Skogliveien ligger midt mellom Skien sentrum og Gulsetmarka. Fra idrettsanlegget går det lysløyper og merkede tur- og treningsveier inn til Åletjern med turterreng videre nordover.

Boligene vil bli organisert som et privat borettslag. Alle beboerne blir andelseiere og har bruksrett til egen leilighet samt rett til å bruke fellesarealene. I utformingen av felles uteområde vil det bli lagt vekt på gode ganglinjer, møteplasser, kvalitet og frodighet.

 

Samarbeidspartnere