Publisert 04.06.18

En beslutning om at man skal flytte har stor innvirkning på hele familien, og det kan for mange oppleves som en stressende og heftig omstilling. Som voksen fokuserer man kanskje mest på de rent praktiske utfordringene, mens barn vil kanskje på sin måte konsentrere seg om tapene det vil medføre.

Men flytting kan også ha flere positive effekter på familien. Foruten den opprinnelige grunnen for flyttingen, kan det å skifte hjemsted være en berikende opplevelse dersom det hele gjøres på riktig måte. Alt samarbeide om planleggingen kan skape et tettere samhold i familien. Det kan bli mer naturlig å snakke om følelser og forventninger, og det gir en mulighet til å bli bedre kjent med hverandres reaksjoner.

 

Malme Eiendomsutvikling utvikler boliger for alle generasjoner
Malme Eiendomsutvikling utvikler boliger for alle generasjoner
La barna, og lekene, være med på flytteprosessen
La barna, og lekene, være med på flytteprosessen

Å flytte fra alt som er nært og kjent kan være både spennende og skremmende. Du som forelder kan gjøre prosessen lettere for de yngste i familien. Dersom flyttingen lykkes på en god måte, kan man som foreldre oppleve at man får mer selvstendige barn.

Nedenfor har vi samlet en rekke gode tips:

  • Legg vekt på de positive sidene ved å flytte, og snakke med barnet. Barn har ofte behov for mye oppmerksomhet i starten av flyttefasen. Snakk mye og ofte om flyttingen med barnet, og ha en positiv vinkling uten å skape urealistiske forventinger. Dere blir kanskje kjent med en ny by, et nytt nabolag, får mange nye venner. Barnet får kanskje eget rom, større plass eller en flott hage å leke i?
  • Vær tålmodig og la barnet få uttrykke sine følelser. Gi det god tid til å venne seg til tanken på å flytte, og til å ta farvel med gamle venner og steder. Vis at du forstår både sinne, glede, sorg og engstelse. Vær et godt forbilde og del noen av dine egne følelser rundt flyttingen, men husk alltid å ha en positiv vinkling.
  • Involver barnet på enkelte områder. Barn elsker samarbeide. La dem være med på å planlegge, innrede rom, velge farger osv. Da opplever de å bli inkludert i den pågående prosessen. Dette kan hjelpe dem å glede seg mer over avgjørelsen fremfor å oppleve at alle avgjørelser tas over hodet på dem.
  • Hjelp barnet å bli kjent og trygg på sitt nye nærmiljø. Hvis det er mulig, la barnet bli med å besøke sitt nye hjemsted noen ganger før selve flyttingen, dette kan gjøre det hele mer trygt og velkjent. Finn ut hvilke muligheter dere har der, og hvilke spennende aktiviteter stedet byr på. Les det som finnes av barnevennlig informasjon om stedet og les gjerne gode barnebøker om flytting.
  • Hjelp barnet å holde kontakten med gamle venner – og å treffe nye venner. Med dagens utallige kommunikasjons-kanaler er det en enkel sak å holde kontakten med gamle venner, og hvis dere har mulighet, reis gjerne tilbake på besøk i ny og ne. For å bli kjent med nye venner i det nye nærmiljøet kan du for eksempel invitere naboer med barn på samme alder som barnet ditt på besøk.
  • Hold på rutiner, vaner og regler. Utsett store forandringer til dere har funnet dere godt til rette i det nye huset. De første rommene en må få i orden på det nye stedet er barnas. Ikke skift ut alle de gamle møblene og tingene til barnet, det trenger å finne igjen kjente og trygge ting. Sørg for å overholde vante regler og rutiner, måltider og sengetider. Dette skaper trygghet og ro. Eventuelle husregler fra forrige bosted må muligens repeteres i det nye.

 

Søte bamser må også være med på flyttingen
Søte bamser må også være med på flyttingen
Bilde av familie

Hvordan et barn opplever flyttingen kommer an på personlighet og alder. Små barn håndterer flytting mye bedre enn større barn.

Flytting med de minste

Det er stort sett problemfritt å flytte med de aller minste. Dette fordi deres verden kjennetegnes av et trygghetbehov som er relatert til deres foresatte. Er de sammen med sin mor og/eller far så føler de seg trygge.

Bruk enkle og positive forklaringer som gjentas. Barnebøker eller gode historier som beskriver hvordan andre barn i samme alder opplever flytting er også noe man kan ha god nytte av. Barnet må ikke få inntrykk av at eiendeler blir borte for alltid. Forklar nøysomt at tingene bare pakkes ned for senere å pakkes opp igjen i deres nye hjem. Ikke lov noe som senere ikke holdes. Barnet kan oppleve deg som lite troverdig ved løftebrudd. Vent med å skifte ut barnets seng eller møbler, alle gamle ting er velkjente og dermed trygge.

Små barn påvirkes av foreldrenes humør, noe som kan gjøre det ekstra krevende i stressende perioder i flytteprosessen. La derfor noen passe barnet på selve flyttedagen, da unngår man at barnet føler seg til overs eller i veien.

Flytting med skolebarn

Barn som går på skole vil oftest være mest opptatt av deres nye liv og trivsel på ny skole. Spenningen rundt dette, og hvordan de nye klassekameratene er vil overskygge alt – sammen med en tidvis tristheten over tapet av gamle gode venner.

Mange skolebarn kan være veldig positive til selve flytteprosessen, for så å få en nedtur etter noen uker. Kanskje har de hatt urealistiske forventninger til hvordan det nye livet skulle bli, eller kanskje de har problemer med å finne seg nye venner. Vær tålmodig, snakk med og hjelp barnet. Flytting er ofte en langsiktig tilvenningsprosess. På skolen regner man med en tilvenningsperiode på rundt 6 uker.

Ikke forvent at barnet ditt er rede til å gå på skolen umiddelbart etter at dere har flyttet. La det først få venne seg til de nye omgivelsene og falle i ro.

Flytting med tenåringer

For tenåringer kan det være regelrett krisestemning i forbindelse med flytting. Kanskje har de en kjæreste eller noen de har et ekstra godt øye til. Eller kanskje er de spesielt knyttet til et sosialt miljø. For tenåringer er ofte sosial tilhørighet livets viktigste element. Det å skifte skole kan skape mye usikkerhet i forhold til å bli godtatt av nye venner.

Tenåringen er vanligvis innforstått med hva flyttingen innebærer og hvorfor. Likevel kan det å flytte gå helt på tvers av det ungdommen selv ønsker i livet.

Unngå falske, urealistiske oppmuntringer som «det går nok fint» og «tiden leger alle sår». Lytt og vis at du forstår, og at du tar bekymringene på alvor. Prøv å samarbeide om å finne løsninger på problemene og positive sider ved flyttingen – og ha fremfor alt respekt for tenåringens meninger, følelser og ønsker.

Hos Malme Eiendomsutvikling kan du være med på å sette ditt personlig preg på boligen
Hos Malme Eiendomsutvikling kan du være med på å sette ditt personlig preg på boligen